Termeni şi Condiţii

 

Vă recomandăm ca înainte de a folosi site-ul www.chp.arts.ro să citiţi cu atenţie cele de mai jos.
Scopul acestui site este de a da acces consumatorilor la informaţii de interes, referitoare la imobile de vânzare sau de închiriat şi de a furniza informaţii specifice pieţei imobiliare. Pentru a asigura un climat sigur şi decent tuturor vizitatorilor site-ului, am stabilit "Reguli de accesare". Prin accesarea oricărei arii a site-ului www.chp.arts.ro vă obligaţi să respectaţi toate regulile şi condiţiile de mai jos. Dacă nu vă daţi acordul cu toate regulile şi condiţiile din "Reguli de Accesare" vă rugăm să nu folosiţi acest site.

NOTIFICARE A DREPTULUI DE AUTOR
Materialele de pe acest site, precum şi organizarea şi formatul acestui site au drept de autor şi sunt protejate de legea Dreptului de Autor din România. Puteţi accesa, descărca şi tipări materiale conţinute în acest site numai pentru uz personal şi necomercial, dar orice descărcare sau tipărire de pe acest site trebuie să conţină notificarea pentru dreptul de autor a www.chp.arts.ro. Nici un drept, titlu sau interes, în niciunul din aceste materiale conţinute în acest site, nu vi se transferă ca urmare a accesarii, descărcarii sau tipăririi a astfel de materiale. Dacă nu este specificat contrariul, nu este permisă copierea, modificarea, distribuţia, transmiterea, afişarea, reproducerea, publicarea, acordarea de licenţă, crearea de muncă, derivate din link sau reproducerea pe alt site, fară permisiunea scrisă din partea www.chp.arts.ro. Aceasta prohibiţie include în mod expres, dar nu se limitează la, practici de genul "screen scraping" sau "database scraping" pentru a obţine o listă de utilizatori sau alte informaţii.

LINK-URI
Pentru convenienţa dvs, www.chp.arts.ro poate furniza link-uri către alte pagini web care v-ar putea interesa. Cu toate acestea www.chp.arts.ro nu controlează aceste pagini şi nu este responsabil pentru conţinutul lor şi nu este responsabil pentu acurateţea şi relevanţa informatilor, datelor, opiniilor, recomandarilor sau comentariilor conţinute in aceste pagini de web. Mai mult decat atât, regulile de confidenţialitate ale www.chp.arts.ro sunt aplicabile numai când vă aflaţi la pagina noastra de web. Din momentul în care aţi trecut către o altă pagină trebuie să citiţi regulile lor de confidenţialitate înainte de a le încredinţa informaţii personale. Dacă decideţi să accesaţi alte pagini de web asociate cu această pagină o faceţi pe riscul dumneavoastră www.chp.arts.ro îşi rezervă dreptul de a termina orice link sau program link la orice moment.

DEZMINŢIRE
Materialele conţinute în acest site sunt furnizate "aşa cum sunt", fără reprezentare sau garanţii de nici un fel.
www.chp.arts.ro, în mod expres, nu îşi asumă astfel de reprezentare şi garanţii, exprese sau implicite, incluzând, dar fără limitare, garanţiile de titlu.
www.chp.arts.ro nu garantează acurateţea şi completitudinea informaţiilor, textelor, graficelor, link-urilor sau oricăror elemente conţinute în aceste materiale.
www.chp.arts.ro poate face schimbări acestui site în orice moment şi fără notificare prealabilă.
www.chp.arts.ro nu poate garanta corectitudinea, întregimea şi actualitatea informaţiilor.
Informaţiile conţinute pe site-ul www.chp.arts.ro pot conţine greşeli tehnice sau tipografice.
www.chp.arts.ro îşi rezervă dreptul de a face modificări, corecturi în acest site, precum şi îmbunătăţiri ale informaţiilor conţinute în acest site, în orice moment şi fără notificare prealabilă.

LIMITAREA RĂSPUNDERII

În nici o circumstanţă www.chp.arts.ro nu va fi responsabilă pentru niciun fel de pagube, rezultate din utilizarea sau incapacitatea de a utiliza acest site incluzând, dar fără a se limita la, pagube directe, indirecte, accidentale, speciale sau ca şi consecinţă, chiar dacă www.chp.arts.ro a fost notificată de posibilitatea unor astfel de pagube. Pentru că unele jurisdicţii interzic excluziunile şi limitările de responsabilitate pentru pagube accidentale şi ca şi consecinţă, limitările de mai sus nu se refera la dumneavoastra.

ACTUALIZĂRI
www.chp.arts.ro îşi rezervă dreptul de a face schimbări la site-ul www.chp.arts.ro şi la acesti Termeni şi Condiţii, în orice moment, şi poate revizui acesti Termeni şi Condiţii în orice moment, prin actualizare şi încărcare pe site. Se recomandă să vizitaţi acest site din când în când şi să revizuiţi acesti Termeni şi Condiţii. Folosirea de către dumneavoastră a acestui site ca urmare a acestor schimbări constituie acordul dvs. şi sunteţi subiect al acestor Termeni şi Condiţii în noua formă. Dacă orice schimbare este neacceptabilă, singura dumneavoastră soluţie este să nu mai utilizaţi acest site.